Usluge

Virtuelna kancelarija

Management Consulting Strategies d.o.o. vam omogućava i nudi da iznajmite naše virtuelne kancelarije, kako biste smanjili svoje operativne troškove.

Podrška u radu organa upravljanja

Brojna pravna lica (udruženja, fondacije, javna preduzeća i sl.) su zakonski obavezna da upravljanje urede na način koji podrazumeva uspostavljanje nadzornih ili upravnih odbora.

Copywriting

Pisana reč je ono što na najbolji način predstavlja biznis i rezultate poslovanja, i srž je uspešnog offline marketinga za svaku novu poslovnu ideju

Usluge osnivanja i stručne podrške u radu fondacija i udruženja

Fondacije i udruženja predstavljaju pravne oblike organizovanja koji omogućavaju realizaciju specifičnih i društveno korisnih ciljeva.

Ostale usluge

Naša kompanija je u mogucnosti da vam ponudi i citav niz usluga koje vam mogu olakšati poslovanje, smanjiti gubitak dragocenog vremena i energije.

Marketing plan

Velika ideja nema smisla ako ne možete da nadete kupce. Pažljivo osmišljeni i logicni finansijski projekti su irelevantni ukoliko niko ne kupuje vaše proizvode

Pravni konsalting i advokatske usluge

Management Consulting Strategies doo pruža sve pravno-advokatske usluge, usluge zastupanja pravnih i fizickih lica iz oblasti privrednog i medunarodnog privrednog prava u saradnji sa eminentnom advokatskom kancelarijom Nenad Cvjeticanin.

Privredno pravo

Za pravilno i uspešno poslovanje svakog privrednog subjekta od kljucnog znacaja je adekvatna primena privrednog prava, efikasno definisanje ekonomskih i pravnih odnosa unutar subjekta kao i odnosa sa drugim pravnim subjektima u obliku pravnih akata i ugovora.

Biznis plan

Biznis plan i investiciona studija daju mogućnost preciznog analiziranja i definisanja realnih mogućnosti planiranog poslovanja.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!