Usluge

Virtual office

Management Consulting Strategies d.o.o. vam omogućava i nudi da iznajmite naše virtuelne kancelarije, kako biste smanjili svoje operativne troškove.

Establishment and registration of companies and representative offices

Usluga osnivanja i registracija preduzeca kao i predstavništava stranih pravnih lica podrazumeva sledece aktivnosti

Complete business support

Management Consulting Strategies d.o.o. nudi kompletnu podršku Vašem poslovanju, objektivnu i kvalitetnu uslugu, kao i pracenje poslovnih procesa, s ciljem unapredenja poslovanja i uvecanja vrednosti kompanije. Kadrovski, strucno i tehnološki osposobljeni za pružanje kvalitetnih usluga, što je potvrdio veliki broj naših klijenata ukazanim poverenjem.

Accounting services

Mi posedujemo znanje iz domena lokalne i medunarodne racunovodstvene prakse.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!