Finansijski konsalting

Finansijski konsalting advisory

Primarno, vrednost kapitala mora biti usklađena sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa zemlje u kojoj se poslovna delatnost obavlja.

Menadžment mora da bude spreman da reaguje na eventualne neželjene posledice i mora imati sposobnost razumevanja na koji način pojedinačne poslovne odluke mogu uticati na vrednost imovine i kapitala. Pomoć i stručna podrška u rešavanju ovako složenih zadataka, koji presudno mogu uticati na budućnost vašeg poslovanja jeste naša misija.

U okviru usluge finansijskog konsaltinga možemo vam ponuditi:

Procene vrednosti kapitala i imovine;

Finansijski due dilligence i review;

Procenu vrednosti uloga u novcu/stvarima;

Ocenu boniteta;

Usluge savetnika u procesu privatizacije i restruktuiranja;

Finansijsku analizu poslovanja - racio analiza gde se obuhvataju svi relavantni finansijski pokazatelji parametri:

· pokazatelji finansijske structure,

· indikatori likvidnosti,

· indikatori finansijske stabilnosti i sigurnosti,

· neto obrtni kapital (NOK),

· pokazatelji zaduženosti,

· indikatori aktivnosti,

· pokazatelji strukture prihoda i rashoda,

· indikatori ekonomičnosti poslovanja,

· indikatori rentabilnosti,

· prelomna tačka rentabiliteta,

· leverage (leveridž),

· prognoziranja bankrotstva.

Nudimo

Naši stručnjaci su vam na raspolaganju za sve vrste stručnih saveta vezanih za procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, strateške transakcije i investiciono odlučivanje, strateške analize tržišta, poslovne strategije i pregleda portfolija.

Koristeći svoje znanje i bogato iskustvo mi pomažemo našim klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!