Kompletna podrška poslovanju

Kompletna podrška poslovanju

Management Consulting Strategies d.o.o. je kadrovski, strucno i tehnološki osposobljen za pružanje kvalitetnih usluga, što je potvrdio veliki broj naših klijenata ukazanim poverenjem. Naš koncept celokupne podrške poslovanju obuhvata sledece aktivnosti:

Usluge:

Analiza i razmatranje biznis ideja

Upoznavanje sa poslovnim okruženjem i tržištem u Srbiji

Usluge istraživanja i analize tržišta (market research)

Identifikacija tržišta, tržišnih segmenata i trendova

Savetovanje i izbor najboljih strategija za ulazak na tržište

Strategije i analize širenja poslovanja

Ustupanje Vašeg sedišta firme na našoj adresi (virtual office)

Otvaranje i registracija preduzeca uz adekvatan izbor pravne forme

Traženje i selekcija adekvatnih kadrova (human resources)

Pravni konsalting i advokatske usluge

Racunovodstvo

Prijave i odjave zaposlenih

Korespodencija sa Poreskom upravom i svim državnim institucijama

Poreski konsalting

Marketing i biznis plan

Usluge pisanog i usmenog prevodjenja /Sudski tumac/

Usluge menadžera za javne odnose /PR/, i to osmišljavanje PR strategije kompanije i identifikacija ciljne grupe, oglašavanje, medijska pokrivenost aktivnosti kompanije sa ciljem postizanja publiciteta na samom pocetku poslovanja; druge usluge u oblasti odnosa sa javnošcu i komunikacije

Ostale usluge

prijava-odjava i dobijanje poslovne vize i radne dozvole za zaposlene, prijava prebivališta za strance – administrativne procedure, pronalaženje poslovnih prostorija, stana i prebivališta, obezbedjivanje vodica kroz grad za prvo vreme i slicno.

Sve naše usluge se mogu prilagoditi vašim specificnim potrebama, a usmerene su na postizanje Vaših strateških ciljeva. Management Consulting Strategies d.o.o. nastoji da klijentima omoguci pracenje i predvidanje trendova na tržištu te da na taj nacin utice na njihovo uspešno poslovanje.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!