Marketing plan

Marketing plan Izrada marketing planova i marketinških strategija

Management Consulting Startegies d.o.o. je kadrovski i stručno opremljen za pružanje kompletne podrške kompanijama u planiranju marketinških aktivnosti. Nakon detaljne analize vašeg preduzeća za vas ćemo odabrati najoptimalniju marketinšku strategiju, kreirati marketing miks, uraditi marketing plan, predložiti medija plan i sl.

U skladu sa vašim specifičnim potrebama možemo izraditi kratkoročni, srednjoročni ili dugoročni marketing plan, zavisno od vaših poslovnih planova.

Šta je marketing plan?

Marketing plan je dokument na osnovu kojeg se sprovode i nadziru marketinške aktivnosti u preduzeću, i koji najčešće imati sledeću strukturu (sadržaj marketing plana prilagođavamo potrebama svakog pojedinačnog klijenta):

Uvod

Šta je proizvod ili usluga?

Detaljan opis pozicije proizvoda/usluge na tržištu.

Situaciona analiza

Situaciono okruženje

Tražnja i trendovi u tražnji

Demografske karakteristike

Ekonomski i poslovni uslovi

Zakoni i pravna regulativa

Neutralno okruženje

Finansijsko okruženje

Vlada

Mediji

Posebne grupe iz okruženja zaintersovane za konkretno poslovanje

Konkurencija

Opis glavnih konkurenata, njihovih proizvoda, planova, iskustava, know-how, finansija, resursa, srategije, snaga, slabosti.

Unutrašnje okruženje

Opis sopstvenih proizvoda, planova, iskustava, know-howa, finansija, resursa, snaga, slabosti.

Ciljna tržišta

Opis ciljnih segmenata, njihovih demografskih, psihografskih, geografskih, bihejviorističkih karakteristika, veličine.

Problemi i šanse

Analiza svih problema i šansi i jasno definisanje konkurentnih prednosti.

Marketing ciljevi

Precizno definisanje svih marketing ciljeva (obim prodaje, tržišni udeo) i vreme za koje ih treba realizovati.

Marketing strategija

Razmatranje različitih alternativa i izbor one koja je odgovarajuća.

Marketing taktike

Opisati kako će konkretna marketing strategija biti primenjena, kroz proizvod, cenu, promociju, distribuciju i druge taktičke varijable. U ovom i prethodnom delu uvek bi trebalo naglasiti ocekivanja u vezi sa reakcijom konkurencije, kao i koje će se akcije preduzeti da se izbegnu sve pretnje, a iskoriste sve prednosti.

Primena i kontrola

Proracun finansijskih pokazatelja (break-even analiza - prelomna tacka rentabilnosti, tok gotovine ili cash-flow, troškovi).

Zaključak

Sumiranje prednosti, troškova, profita i konkurentnih prednosti konkretnog plana i procena uspešnosti plana.

Prilozi

Dodati sve informacije podrške koje su smatrane kao relevantne.

Marketing

Bez jakog marketinga ne može se računati na uspeh u oštroj tržišnoj konkurenciji, jer se marketinški propusti danas skupo plaćaju. Ukoliko se izabere pogrešna strategija ili nerazumljiva promotivna poruku, posledice će se odmah osetiti na prodaji. Ukoliko se marketinške greške ponove više puta ugroziće se opstanak cele kompanije. Savremeni marketing se ne može oslanjati na improvizacije i amaterske pokušaje.

Naš tim marketinških stručnjaka će vam pomoći vam da ojačate svoju poziciju u odnosu na konkurenciju, brzo i uspešno uvedete nove proizvode na tržište, efikasno realizujete vaše marketinške kampanje i optimalno rasporedite vaš marketing budžet.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!