Osnivanje i registracija preduzeća i stranih predstavništva

Osnivanje i registracija preduzeća i predstavništava i svih drugih pravnih lica

Za osnivanje i registraciju preduzeća i predstavništava stranih kompanija pripremili smo paket usluga, koji obuhvata:

Usluge

Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:

izbor pravne forme kroz odgovore na pitanje da li je u konkretnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće;

definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih delatnosti;

izbor imena (naziva) vaše firme i provera raspoloživosti izabranog imena (naziva);

informacije o fiksnim troškovima poslovanja - porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;

registracija u sistem PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije;

obaveza posedovanja fiskalne kase;

zapošljavanje - vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;

odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.

Izrada osnivačkih akta za preduzeća i overa kod notara;

Odluka/Ugovor o osnivanju predućeca (osnivački akti);

Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre - PIB;

Izrada pečata;

Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga;

Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave;

Prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje.

Predstavništvo strane kompanije

Predstavništvo je izdvojen, pravno zavisan deo matične firme (osnivača). Nije posebno pravno lice i obično mu je funkcija da obavlja prethodne i pripremne radnje u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i da razvija biznis matične firme u nekoj zemlji, dok se ono samo najčešće ne bavi biznisom.

Ono ne podleže oporezivanju prihoda u zemlji u kojoj je osnovano i ne predstavlja “trajnu ustanovu” u smislu sporazuma o izbegavanju duplog oporezivanja. Firma osnivač je odgovorna za obaveze predstavništva. Samo predstavništvo može da zaključuje ugovore isključivo za sopstvene potrebe.

Predstavništvo obično ima lokalnog menadžera, ali direktori predstavništva su direktori same firme. Ovaj oblik pravnog lica je najadekvatniji za prenos i razvoj biznisa na tržištu Srbije.

Nudimo vam uslugu osnivanja predstavništva vaše kompanije, ali i prednost registrovanja kancelarije na našoj adresi (virtual office).

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!