Ostale usluge

Ostale usluge

Samo neke od dodatnih usluga su:

regrutovanje računovodstvenih kadrova (HR) i njihov odabir prema zadatim kriterijumima;

forenzički pregled računovodstvene i finansijske dokumentacije;

podrška u komunikaciji sa bankama (cash flow projekcije, projekcije bilansa stanja i uspeha, priprema izveštaja za banke);

administrativno poslovanje i sl.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!