Poreski konsalting

Poreski konsalting Poresko savetovanje

Na taj način ćete biti u mogućnosti da svedete na najmanju moguću meru iznos poreza koji ste u obavezi da platite, i da uštedite sredstva koja možete preusmeriti na ulaganje u razvoj vašeg preduzeća.

Management Consulting Strategies d.o.o. u okviru paketa usluge poreskog savetovanja vam nudi sledeće:

Paketi

pravovremeno informisanje o izmenama i novinama u poreskim propisima;

savetovanje u vezi sa primenom Međunarodnih računovodstvenih standarda koji se odnose na poreze;

savetovanje o poreskim pitanjima, obavezama i poreskim prijavama.

Od naših poreskih stručnjaka možete dobiti sve potrebne usluge u vezi sa:

Usluge

porezom na prihode po osnovu ugovora o delu,

porezom na dodatu vrednost (PDV) – poreska prijava, mogućnosti odbitka prethodnog PDV-a;

porezom na dohodak građana kod svih ugovornih odnosa sa poslodavcem;

porezom na prihode od prava industrijske svojine i od autorskih prava, od samostalnih delatnosti, od zakupa nepokretnosti;

porezom koji se plaća na osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima;

porezom na kapitalnu dobit;

porezom na prihod od kapitala (kamate po osnovu zajma, dividend i sl.);

izbegavanjem dvostrukog oporezivanja.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!