Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge kompletan spektar profesionalnih racunovodstvenih usluga

Mi dobro razumemo implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanja preduzeca i našim klijentima, nudimo pomoc u razvoju odgovarajuce strategije kako bi iz svake novonastale situacije preduzeca mogla da izvuku najvecu mogucu korist.
Naš cilj je da Vi možete da se skoncentrišete na razvoj vašeg poslovanja dok mi preuzmemo odgovornost, i sve brige za vodjenje vaših poslovnih evidencija u skladu sa zakonskim propisima, vašim poslovnim potrebama i interesima na ažuran i profesionalan nacin.

Nudimo

vodjenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

obracun zarada i vodjenje evidencije zaposlenih

izrada specijalnih bilansa (likvidacioni bilans, sanacioni bilansi, konsolidovani bilansi, deobni, bilansi fuzije itd.)

racunovodstveni konsalting (tumacenje pojedinih MSFI)

izrada napomena uz finansijske izveštaje

sastavljanje pravilnika o racunovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

organizacija racunovodstva (ustrojavanje i unapredjenje racunovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih racunovodstvenih kontrola)

vodenje glavne knjige

vodenje analitickih knjiga

kupci, dobavljaci,osnovna sredstva, roba, materijal, gotovi proizvodi, licna primanja zaposlenih, proizvodnja

obracun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza

završni obracun

preuzimanje, dostava, cuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošcu za racunovodstveno-knjigovodstvene poslove

drugi finansijski poslovi-obracun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

Spremni smo da:

-profesionalno, efikasno i brzo ispratimo sve poslovne promene vaše kompanije, i da primenom najkvalitetnijih rešenja računovodstvenog poslovanja uštedimo vaše vreme i vaš novac.

-sa jednakom poslovnošću pristupamo svakom klijentu, bilo da je reč o mikro, malim, srednjim ili velikim pravnim licima.

Napravite razliku sa stručnim timom

Call Now ButtonPOZOVITE NAS!