Izaberite jezik

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda za _______ godinu        Preuzmite besplatno Obrazac PPP

 

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost za period        Preuzmite besplatno Obrazac PPPDV

 

Obrazac Statistički aneks za 20__. godinu   Preuzmite besplatno Obrazac Statistički aneks