Izaberite jezik

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa za mesec   _______________ 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OPJ-1