Izaberite jezik

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za mesec _________(konačna isplata/deo*_______) 20__. godine
Besplatno preuzmite Obrazac PP OD