Izaberite jezik

Akt o razvrstavanju pravnih lica
Besplatno preuzmite Akt o razvrstavanju pravnih lica

 

Knjiga Udela Besplatno preuzmite Knjigu Udela
Besplatno preuzmite Knjigu Udela

 

Knjiga Odluka Besplatno preuzmite Knjigu Odluka
Besplatno preuzmite Knjigu Odluka

 

Odluka o pokretanju postupka likvidacije
Besplatno preuzmite Odluku o pokretanju postupka likvidacije

 

Odluka o formiranju maloprodaje
Besplatno preuzmite Odluku o formiranju maloprodaje

 

Odluka o godišnjem popisu imovine i poreza Besplatno preuzmite Odluku o godišnjem popisu imovine i poreza Besplatno preuzmite Odluku o godišnjem popisu imovine i poreza

 

Odluka o promeni delatnosti društva Besplatno preuzmite Odluka o promeni delatnosti društva Besplatno preuzmite Odluka o promeni delatnosti društva

 

Odluka o imenovanju direktora

 

Odluka o povećanju kapitala Besplatno preuzmite Odluka o povećanju kapitala Besplatno preuzmite Odluka o povećanju kapitala

 

Odluka o osnivanju privrednog društva Besplatno preuzmite Odluku o osnivanju privrednog društva Besplatno preuzmite Odluku o osnivanju privrednog društva