Izaberite jezik

Rezultat našeg angažovanja kao poreskog savetnika u vašem preduzeću je formulacija poreske strategije poslovanja, optimiziranje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika.


Klijentima pružamo savete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savetodavne usluge u pogledu transfernih cena, informacije o investicionim podsticajima od strane države radi ohrabrenja investiranja, oporezivanje ekspatrijata, porez na dohodak građana i socijalno osiguranje.

Klijentima pružamo poresko - savetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Srbiji uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu delatnost preduzeća, a sa ciljem da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj meri.

  • Sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica
  • Poreski review
  • Priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
  • Poreski saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreskoj optimalizaciji
  • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
  • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
  • Poresko planiranje
  • Podrška u sudskim sporovima
  • Izbegavanje internog i medjunarodnog dvostrukog oporezivanja