Izaberite jezik

Jedan od najkompleksnijih zadataka menadžmenta je razumevanje i upravljanje vrednostima poslovne imovine preduzeća u skladu sa jasno regulisanim okruženjem. Vrednost imovine ili kapitala, kao složen i višeslojan pojam, mora biti pravilno iskazana i prilagođena potrebama oporezivanja, pripajanja ili spajanja, finansiranja i strateškog upravljanja. Takođe, vrednost mora biti usklađena sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa zemlje u kojoj se poslovna delatnost obavlja.

Za kreiranje uspešne poslovne strategije  neobhodno je biti svestan svih poslovnih alternativa raspoloživih u datoj ekonomskoj situaciji. Isto tako, menadžment mora da bude spreman da reaguje na eventualne neželjene posledice i mora imati kompleksno razumevanje kako pojedinačne poslovne odluke mogu uticati na vrednost imovine i kapitala.

Naši stručnjaci su Vam na raspolaganju za sve vrste stručnih saveta vezanih za procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, strateške transakcije i investiciono odlučivanje, strateške analize tržišta, poslovne strategije i pregleda portfolija. Koristeći svoje znanje i bogato iskustvo mi pomažemo našim klijentima pri donošenju ključnih odluka vezanih za razvoj poslovanja.

 • Procene vrednosti kapitala i imovine
 • Finansijski due dilligence i review
 • Procena vrednosti uloga u novcu / stvarima
 • Ocena boniteta
 • Usluge savetnika u procesu privatizacije i restruktuiranja
 • Finansijska analiza poslovanja - racio analiza gde se obuhvataju svi relavantni finansijski pokazatelji parametri:
 • Pokazatelji finansijske strukture
 • Indikatori likvidnosti
 • Indikatori finansijske stabilnosti i sigurnosti
 • Neto obrtni kapital (NOK-a)
 • Pokazatelji zaduženosti
 • Indikatori aktivnosti
 • Pokazatelji strukture prihoda i rashoda
 • Indikatori ekonomičnosti poslovanja
 • Indikatori rentabilnosti
 • Prelomna tačka rentabiliteta
 • Leverage (leveridž)
 • Prognoziranja bankrotstva