Izaberite jezik

Management Consulting Strategies d.o.o. nudi kompletnu podršku Vašem poslovanju, objektivnu i kvalitetnu uslugu, kao i praćenje poslovnih procesa, s ciljem unapređenja poslovanja i uvećanja vrednosti kompanije. Management Consulting Strategies d.o.o.  je kadrovski, stručno i tehnološki osposobljen za pružanje kvalitetnih usluga, što je potvrdio veliki broj naših klijenata  ukazanim poverenjem. Naš koncept celokupne podrške poslovanju obuhvata sledeće aktivnosti:

 • Analiza i razmatranje biznis ideja
 • Upoznavanje sa poslovnim okruženjem i tržištem u Srbiji
 • Usluge istraživanja i analize tržišta (market research)
 • Identifikacija tržišta, tržišnih segmenata i trendova
 • Savetovanje i izbor najboljih strategija za ulazak na tržište
 • Strategije i analize širenja poslovanja
 • Ustupanje Vašeg sedišta firme na našoj adresi (virtual office)
 • Otvaranje i registracija preduzeća uz adekvatan izbor pravne forme
 • Traženje i selekcija adekvatnih kadrova (human resources)
 • Pravni konsalting i advokatske usluge
 • Računovodstvo
 • Prijave i odjave zaposlenih
 • Korespodencija sa Poreskom upravom i svim državnim institucijama
 • Poreski konsalting
 • Marketing i biznis plan
 • Usluge pisanog i usmenog prevodjenja /Sudski tumač/
 • Usluge menadžera za javne odnose /PR/, i to osmišljavanje PR strategije kompanije i identifikacija ciljne grupe, oglašavanje, medijska pokrivenost aktivnosti kompanije sa ciljem postizanja publiciteta na samom početku poslovanja; druge usluge u oblasti odnosa sa javnošću i komunikacije
 • Ostale usluge podrške: prijava-odjava i dobijanje poslovne vize i radne dozvole za zaposlene, prijava prebivališta za strance – administrativne procedure, pronalaženje poslovnih prostorija, stana i prebivališta, obezbedjivanje vodiča kroz grad za prvo vreme i slično.


Sve naše usluge se mogu prilagoditi vašim specifičnim potrebama, a usmerene su na postizanje Vaših strateških ciljeva. Management Consulting Strategies d.o.o. nastoji da klijentima omogući praćenje i predviđanje trendova na tržištu te da na taj način utiče na njihovo uspešno poslovanje.