Izaberite jezik

Velika ideja nema smisla ako ne možete da nađete kupce. Pažljivo osmišljeni i logični finansijski projekti su irelevantni ukoliko niko ne kupuje vaše proizvode/ne koristi vaše usluge. Razmišljajte o Marketing planu kao o putnoj mapi koja vam pomaže da postavite i realizujete ciljeve i da ostanete na pravom kursu.


I   Uvod
Šta je proizvod ili usluga? Detaljan opis pozicije proizvoda/usluge na tržištu.

II  Situaciona analiza

1.Situaciono okruženje

 • Tražnja i trendovi u tražnji
 • Socijalni i kulturološki faktori
 • Demografske karakteristike
 • Ekonomski i poslovni uslovi
 • Politički uslovi
 • Zakoni i pravna regulativa

 

2. Neutralno okruženje

 • Finansijsko okruženje
 • Vlada
 • Mediji
 • Posebne grupe iz okruženja zaintersovane za konkretno poslovanje

3. Konkurencija

 • Opis glavnih konkurenata, njihovih proizvoda, planova, iskustava, know how-a, finansija, resursa, srategije, snaga, slabosti.

4. Unutrašnje okruženje

 • Opis sopstvenih proizvoda, planova, iskustava, know how-a, finansija, resursa, snaga, slabosti.


III  Ciljna tržišta

 • Opis ciljnih segmenata, njihovih demografskih, psihografskih, geografskih, biheviorističkih karakteristika, veličine.


IV  Problemi i šanse

 • Analiza svih problema i šansi i jasno definisanje konkurentnih prednosti.


V   Marketing ciljevi

 • Precizno definisanje svih marketing ciljeva (obim prodaje, tržišni udeo) i vreme za koje ih treba realizovati.


VI   Marketing strategija

 • Razmatranje različitih alternativa i izbor one koja je odgovarajuća.


VII  Marketing taktike

 • Opisati kako će konkretna marketing strategija biti primenjena, kroz proizvod, cenu, promociju, distribuciju i druge taktičke varijable. U ovom i prethodnom delu uvek bi trebalo naglasiti očekivanja u vezi sa reakcijom konkurencije, kao i koje će se akcije preduzeti da se izbegnu sve pretnje, a iskoriste sve prednosti.


VIII Primena i kontrola

 • Proračun finansijskih pokazatelja (break-even analiza - prelomna tačka rentabilnosti, tok gotovine ili cash-flow, troškovi).


IX  Zaključak

 • Sumiranje prednosti, troškova, profita i konkurentnih prednosti konkretnog plana i procena uspešnosti plana.


X  Prilozi

 • Dodati sve informacije podrške koje su smatrane kao relevantne.