Izaberite jezik

Uz našu asistenciju i uslugu možete izvršiti registraciju off-shore kompanije. Offshore kompanije su ustvari kompanije osnovane u drugim stranim zemljama (tzv. poreski rajevi) pod određenim uslovima i zakonima da bi poslovale pod posebnim pravnim zakonsko-poreskim sistemom i na takav način stiče poseban poreski status.

Sama reč i izraz Off-shore danas se često tumači i shvata uz predrasude i povezuje sa kriminalnim aktivnostima, a i to možemo objasniti medijskom propagandom koju vode vlade mnogih zemalja prema ovom vidu oporezivanja. Ovo je razumljivo, jer su ukupni troškovi poreza za offshore kompaniju generalno manji od istih troškova poreza tipične kompanije koja nije offshore.

Najčešće delatnosti off-shore kompanija su iz oblasti finansiranja i ulaganja, osiguranja,  holding kompanije, konsultantske i finansijske usluge, investitori, trgovina…
Vlasnici kompanija i njihovi menadžeri biraju za sedište svog off-shore poslovanja one države i njihove poreske sisteme koje nude mogućnost poslovanja sa veoma niskom ili nultom poreskom stopom. Te poreske oblasti i države se obično nazivaju “poreski rajevi”. U grupu poreskih rajeva spadaju manje države poput: Andora, Cyprus, Monaco, Lihtenstain, Madeira, Panama, Bahami,  Luxemburg Dubai, Seychelles, Hong Kong, Marshall Islands…

Ove poreske oblasti i države nude mogućnost poslovanja uz korišćenje prednosti fleksibilnog poreskog režima.

Off-shore kompanije nude veliki broj prednosti koje vlasnici off-shore kompanija mogu da ostvare:

 • Smanjenje poreskih obaveza;
 • Ne ispituje se poreklo kapitala i ko je vlasnki kapitala;
 • Zaštita privatne imovine;
 • Mogućnost formiranja cena u skladu sa potrebama;
 • Upravljenje rizikom;
 • Tajnost podataka;
 • Smanjenje troškova;
 • Povećanje imovine;
 • Sigurnost prava na svojinu;
 • Izuzeće od poreza;
 • Manji broj ograničenja;
 • Pristup offshore ekspertima;
 • Slobodan promet profita i kapitala;
 • Redukovani porezi;
 • Sigurnost prava na svojinu;
 • Pristup poreskim sporazumima;
 • Strano osiguranje i reosiguranje
 • Bankovna tajnost;
 • Podsticaj stranih ulaganja;
 • Vrlo je teško za bilo koga da tuži offshore preduzeće;
 • Mogućnost otvaranja predstavništva;
 • Interno knjigovodstvo i nema obaveze predaje finansijskih izveštaja;
 • Zakoni su vrlo jednostavni

Ovi fleksibilni propisi koji se odnose na off-shore kompanije omogućavaju širok krug mogućnosti poreskog planiranja:

 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnose na dividende, kamate i isplate nadoknada.
 • Osnivanje holdinga, međunarodnih finansijskih sedišta.
 • Specijalistička poslovanja (na primer lizing).
 • Poresko planiranje i upravljanje ličnim i porodičnim bogatstvom.