Izaberite jezik

Usluga osnivanja i registracija preduzeća kao i predstavništava stranih pravnih lica podrazumeva sledeće aktivnosti:

1. Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:
  • Izbor pravne forme kroz  odgovore na pitanje da li je u konkretnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće;
  • Definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih delatnosti;
  • Izbor imena (naziva) Vaše firme i provera raspoloživosti izabranog imena (naziva);
  • Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
  • Registracija u sistem  PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije;
  • Obaveza posedovanja fiskalne kase;
  • Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
  • Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
2. Izrada Osnivačkih akta za preduzeća  i overa u sudu;
  • Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća (Osnivački akti)
  • OP obrazac
3. Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre - PIB;
4. Izrada pečata;
5. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga;
6. Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave;
7. Prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje.

 

Otvaranje i registracija stranog predstavništva

 

Predstavništvo je izdvojen, pravno zavisan deo matične firme (osnivača). Nije posebno pravno lice i obično mu je funkcija da obavlja prethodne i pripremne radnje u vezi sa zaključenjem ugovora kao i da razvija biznis matične firme u nekoj zemlji, dok se ono samo najčešće ne bavi biznisom.

 

Ono ne podleže oporezivanju prihoda u zemlji gde je osnovano i ne predstavlja “trajnu ustanovu” u smislu sporazuma o izbegavanju duplog oporezivanja. Firma osnivač je odgovorna za obaveze predstavništva. Samo predstavništvo može da zaključuje ugovore isključivo za sopstvene potrebe.

 

Predstavništvo obično ima lokalnog menadžera ali direktori predstavništva su direktori same firme.Ovaj oblik pravnog lica je najadekvatniji za prenos i razvoj biznisa na tržištu Srbije.

 

Nudimo Vam uslugu osnivanja predstavništva Vaše kompanije ali i prednost registrovanja kancelarije na adresi u Beogradu u Požeškoj ulici u širem centru grada.