Izaberite jezik

Naša kompanija je u mogućnosti da vam ponudi i čitav niz usluga koje vam mogu olakšati poslovanje, smanjiti gubitak dragocenog vremena i energije. Neke od usluga su iz domena Human resource, priprema izveštaja za banke...

  • regrutovanje računovodstvenih kadrova (HR) i njihov odabir prema zadatim kriterijumima;
  • forenzički pregled računovodstvene i finansijske dokumentacije
  • podrška u komunikaciji sa bankama (cash flow projekcije, projekcije bilansa stanja i bilansa uspeha, priprema izveštaja za banke)