Izaberite jezik

Za pravilno i uspešno poslovanje svakog privrednog subjekta od ključnog značaja je adekvatna primena privrednog prava, efikasno definisanje ekonomskih i pravnih  odnosa unutar subjekta kao i odnosa sa drugim pravnim subjektima u obliku pravnih akata i ugovora. Naše znanje i iskustvo iz oblasti obligacionih odnosa i privrednog prava može značajno doprineti uspehu vašeg poslovanja.
Takodje, na raspolaganju smo Vam da učestvujemo u poslovnim razgovorima i korespondenciji sa trećim stranama kao i da u saradnji sa našom partnerskom advokatskom kancelarijom obezbedimo kompletan spektar pravnih usluga za kojima se pokaže potreba u toku Vašeg poslovanja.

 • Registracija privrednih društava,
 • Preregistracija, Promene na PIB-u
 • Promena pravne forme
 • Promena vlasnika i lica ovlašćenih za zastupanje/direktora
 • Promene delatnosti
 • Promene sedišta firme i adrese
 • Osnivanje poslovnih jedinica i ogranaka
 • Savetovanje u privatizaciji i restrukturiranju
 • Savetovanje u stečaju i likvidaciji
 • Statusne i organizacione promene
 • Likvidacija privrednih društava i preduzetničkih radnji
 • Naplata potraživanja sudskim putem